04 - Členství ve Fanklubu MERINOSHOP.CZ

Vznik členství

Členství ve Fanklubu MERINOSHOP.CZ (dále Fanklub MS) vzniká, pokud jsou splněny následující podmínky:

 1. zákazník vytvoří registraci na www.merinoshop.cz před nebo při zadání první objednávky
 2. zákazník se zároveň přihlásí k odběru newsletteru
 3. e-mail registrace zákaznického účtu je shodný s e-mailem uváděným v objednávkách nebo pro účely zasílání newsletteru
 4. e-mail registrace je platný a lze na něj doručovat e-maily s newslettery, avíza a doklady k objednávkám

Tyto podmínky jsou nedílné a musí být splněny, jinak nárok na benefity nelze uplatnit.

Při splnění uvedených podmínek bude zákazník přiřazen do skupiny "Fanklub MERINOSHOP.CZ" a může využívat členské benefity.

Benefity členství

Za vytvoření zákaznického účtu (registraci) a přihlášení k odběru newsletteru získá zákazník:

 1. prodlouženou lhůtu pro výměnu zboží na 21dní
 2. prodlouženou lhůtu pro výměnu zboží zakoupeného jako Vánoční dárky
 3. Věrnostní slevy
 4. Ad-hoc akce vyhlašované obchodem výhradně pro registrované zákazníky v rámci limitovaných marketingových aktivitách

Výměna zboží

Benefit prodloužené lhůty pro výměnu zboží jakkoliv nemění zákonnou lhůtu pro odstoupení, která zůstává stále 14 dní.

Výměnu zboží lze provést pouze u nenošeného zboží v původním stavu, které je zakoupené od 1. Září do Vánoc a je odesláno zpět do obchodu nejpozději 7. ledna následujícího roku způsobem popsaným v Postupu.

Věrnostní slevy

Věrnostní sleva je automaticky přiznána zákazníkovi po dosažení definované úrovně celkového úhrnu hodnoty objednávek uskutečněných a uhrazených v e-shopu MERINOSHOP.CZ. Při dosažení definované výše hodnoty objednávek bude zákazníkovi automaticky vždy odečtena sleva odpovídající sazbě % platné pro dosaženou úroveň. 

Rozsah a uplatnitelnost benefitů členství Fanklubu MS

Merinoshop.cz si vyhrazuje právo na změny podmínek členství Fanklubu MS.
Benefity členství nelze jakkoliv vymáhat. Zejména v situaci, kdy nejsou splněny, nebo jsou porušeny podmínky členství.

Zánik členství

Merinoshop.cz si vyhrazuje právo na přechodné nebo trvalé vyloučení zákazníka z Fanklubu MS pokud jsou porušeny jeho podmínky zejména, nikoliv však výlučně, uvedené níže.

Členství ve Fanklubu MS zaniká přechodně nebo trvale, pokud:

 1. jsou porušeny podmínky členství, zejména, nikoliv však výlučně:
  1. zákazník zruší registraci na www.merinoshop.cz 
  2. zákazník se odhlásí z odběru newsletteru
  3. e-mail registrace zákaznického účtu přestane být shodný s e-mailem uváděným v objednávkách nebo pro účely zasílání newsletteru
  4. e-mail registrace přestane být platný nebo na něj nelze doručovat e-maily
 2. členství nevykazuje kontinuální charakter. Tedy je např. založeno jen účelově z důvodu jedné aktuálně realizované objednávky a po čerpání benefitu nebo uplynutí jeho nárokovatelnosti je zrušeno.
 3. chování a jednání člena vykazuje charakter, který je v rozporu Etickým kodexem obchodu MERINOSHOP.CZ, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek případně s obecně platnými etickými pravidly jednání a chování ve vztahu k návštěvníkům a zákazníkům  MERINOSHOP.CZ nebo členům Fanklubu MS, případně provozovalům a zaměstnancům MERINOSHOP.CZ nebo jeho obecné jednání v rozporu s Obchodními podmínkami.